<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1631437997181525&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
ganzo.jpg
macro risk.png

Голомт банкны аналистуудын бэлтгэдэг улирал тутам шинэчлэгдэх, макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд. Таньд 1 аналистийн орон тоо хэмнэнэ. Түүхэн тоон цувааны хамтаар. Та энэ мэдээллийг бизнес төлөвлөгөө зохиох, эдийн засгийн хандлагыг харах, презентаци бэлтгэхдээ ашиглаж болно.

 

Designed by ganzo.mn