<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1631437997181525&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cropped-GGGG1.jpg
эрсдэлийг удирдахуй

Эрсдэл бол бизнест маш чухал сэдэв. Бизнес хийж буй хүнд эрсдэлийн удирдлага хамгийн чухал. Эрсдлийг үүн шиг товч, ойлгомжтой бичсэн ном үгүй.

 

Designed by ganzo.mn