<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1631437997181525&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cropped-GGGG1.jpg
Sales-Bible_1024x1024.jpg

Борлуулалт хийдэггүй бизнес гэж дэлхийд байхгүй. Харамсалтай нь Харвардад борлуулалтын хичээл ордоггүй. Манай борлуулалтын ажилтнуудын гарын авлагыг та бүгдэд бэлэг болгон барьж байна. Дэлхийн бестселлэр номноос сэдэвчилж, монголчилон боловсруулсан. Борлуулалт, маркетингийн хүмүүстээ өгч уншуулах, үүнээс сэдэвчилж борлуулалтын журам, заавар боловсруулах тэргүүтнээр ашиглах боломжтой.

 

Designed by ganzo.mn